Sevtmail

Poskytované služby

SEVT poskytuje další služby a rozšiřuje neustále sortiment. Např. distribuce věstníků a zpravodajů ústředních státních orgánů, úřadů a institucí, tvorba, vydávání a distribuce hospodářských a úředních tiskovin a další.

 1. Kancelářské potřeby

  Každý, kdo někdy pracoval v kanceláři, ve škole, apod. si umí představit, jak různorodé může být kancelářské vybavení. Na trhu je obrovský výběr kancelářských papírů, psacích potřeb, archivačních potřeb, různých šanonů a desek. Některé kancelářské potřeby jsou nezbytné pro každodenní práci a neobejdeme se bez nich, některé potřebujeme jednou za měsíc. Základem jsou určitě kvalitní psací potřeby, různé papírenské zboží (notesy, sešity, poznámkové bloky), drobná kancelářská technika (kalkulačka, sešívačka, děrovačka) a přehledný archivační systém. V současné době je spousta kancelářských potřeb nahrazována elektronickými variantami, např. papírové diáře, kalkulačky, atd. Většina dokumentů se také nyní archivuje v informačním systému a tiskne se jen to nejnutnější.
  Při výběru pomůcek bychom měli posuzovat nejen cenu, ale např. i dostupnost a cenu náhradních dílů a doplňkových potřeb.

 2. Bezpečnostní tabulky

  Na různé informativní, zákazové a příkazové značky narážíme denodenně. Bezpečnostní tabulky a značky jsou důležitou součástí každé veřejné budovy a zařízení, firmy, úřadu, školy či nemocnice. Slouží k označení určitých míst, upozorňují na rizika nebo zakazují určité činnosti, které by mohly k riziku vést, mají také informativní charakter. Jejich použití je často povinné. Použití bezpečnostních tabulek se řídí právními předpisy, které stanovují vzhled a umístnění bezpečnostních značek. Nejnověji značky slouží např. pro označování restaurací, zda je podnik kuřácký. Požární značky, evakuační plán a tabulky s instrukcemi pro případ požáru, musí být umístněny v každé budově. Ve firmách také najdete tabulky s pravidly bezpečné práce pro jednotlivé profese nebo s pokyny pro manipulaci určitým přístrojem

 3. Školní tabule

  Školní tabule jsou asi nejdůležitější učební pomůcka. Výuku bez nich si nedokážeme pořádně představit. Tabulí existuje více druhů, kromě klasických školních tabulí jsou to, filcové tabule, korkové tabule, magnetické tabule, ale také flipcharty nebo interaktivní tabule. Avšak také v oblasti školních tabulí dochází k rychlému vývoji. Dalo by se říci, že klasickým školním tabulím odzvonilo. Ty tam jsou doby, kdy se na tabuli psalo pouze křídou. Stále častěji se dnes setkáváme s magnetickými a popisovacími tabulemi, ke kterým už křídu nepotřebujeme.
  Moderní trendy v této oblasti jdou ale ještě dál. Do popředí se tak stále častěji dostávají interaktivní tabule. Tyto tabule přinášejí do škol spoustu výhod. Učitel díky nim může vizualizovat výuku, takže dítě nejen vidí, ale i slyší, a aktivně se může do výuky zapojovat. Tabule fungují dotykově, takže děti můžou na tabuli nejen psát a doplňovat slova, ale taky různě přesouvat text jako na počítači. Interaktivní tabule jsou doplněny reproduktory a dataprojektory, takže učitel může k danému tématu také spustit internetový odkaz s instruktážním videem.
  Je tedy velmi pravděpodobné, že současní studenti si pod pojmem školní tabule vybaví něco zcela jiného, než generace před nimi. Vyučování tak dostane nový, atraktivnější a interaktivnější rozměr.